+27 (39) 319 2729

GENERAL RULES

ABSOLUTE SILENCE AFTER 22H00 PLEASE.

NO pets allowed on the resort

Under no circumstances are more than 4 people allowed in a 4 sleeper and 5 people in a 5 sleeper. This includes children of all ages. Only 6 people per camp site allowed.

Only one motor vehicle per chalet or camping site is permitted. Prior bookings  for additional vehicles or visitors must be obtained from the office, (during office hours), and the appropriate tariffs paid – R55 per extra car per day, R80 per adult and R40 for kids u/13 per day. Visitors are permitted on the resort only between 08:00 to 20:00 and only if the resident paid in full.

The use of radios, musical and other instruments are restricted to the tenant’s chalet or camping site and must not be a disturbance to others. No music to be played from any vehicles.

The booking must be paid in full before arrival.

Any damages, breakages, losses or extra cleaning fee for dirty dishes left behind, will be charged to guests.

Upon departure, please switch off the stove, close all windows, draw the curtains and lock the door. Please do not forget to hand in your key at the security gate!!

Departure time: Strictly before 09h00.

A cancellation fee of 20% will be held back based on the requested deposit amount if the booking is cancelled more than 1 month before arrival (season bookings). Less than 1 month, the full deposit will be forfeited.

No refunds can be made if chalets or camping sites are not occupied for the full period booked.

ALGEHELE STILTE NA 22H00.

GEEN troeteldiere toegelaat

Onder geen omstandighede word meer as 4 persone in ‘n 4-bed en 5 persone in ‘n 5-bed toegelaat nie. Volwassenes sowel as kinders (van enige ouderdom) word as “persone” gereken. Slegs 6 persone per staanplek toegelaat.

Slegs een voertuig per chalet of woonwa staanplek word by die gekwoteerde tarief ingereken. Bespreking vir addisionele voertuie en besoekers moet deur u vanaf die kantoor verkry word (gedurende kantoorure) en wel teen R55 per voertuig per dag, R80 per volwassene en R40 per kind o/13 per dag. Besoekers word slegs tussen 08:00-20:00 toegelaat. LW. Geen besoeker sal toegelaat word om die oord binne te kom sonder dat die inwonende besoeker nie vooraf daarvoor gereël en by die kantoor betaal het nie.

Die gebruik van radios, musiekinstrumente, ens., word beperk tot die vakansieganger se chalet of woonwastaanplek en mag nie ‘n steurnis vir ander besoekers wees nie. Geen musiek mag uit voertuie gespeel word nie.

Besprekings moet ten volle betaal wees voor aankoms.

Indien daar vuil skottelgoed in die chalet gelaat word, daar enige items vermis word, of daar breek skade is, sal die onkostes by u rekening gevoeg word.

U word vriendelik versoek om asb. die stoof af te skakel, vensters toe te maak, gordyne toe te trek en die deur te sluit wanneer u vertrek. Moet asb. nie vergeet om die sleutel by die sekuriteitshek in te handig nie!!

Vertrektyd: Streng voor 09h00.

‘n Kansellasiefooi van 20% sal terug gehou word van die aanvanklike deposito bedrag indien  meer as een maand voor aankoms gekanselleer word (seisoenbespreking). Minder as een maand, sal die volle deposito verbeur word.

Indien ‘n besoeker om welke rede ookal, vroeër moet vertrek, word geen terugbetalings gemaak vir die tydperk wat nie gebruik word nie.